Zdravstvo

Omejeni, visoko specializirani človeški viri, potreba po hitrem odzivanju na spremembe in nenehno izboljševanje postopkov – to so izzivi vsakdanjega zdravstva. FlexSim HealthCare nudi veliko podporo pri stotinah dnevnih odločitev.

Na področju boja za zdravje in življenje pacientov ni prostora za napake in zapravljanje časa. FlexSim Healthcare vam omogoča boljše načrtovanje postopka oskrbe pacientov, optimalno organizacijo dela zdravstvenega osebja in natančen odraz delovanja zdravstvene ustanove.

Uporaba FlexSim Healthcare koristi bolnikom in medicinskemu osebju.

FlexSim vam lahko pomaga pri:

  • optimizacija uporabe sob (postelj) bolnišnice,
  • izboljšanje postopka evakuacije,
  • optimizacija postopka premestitve,
  • optimizacija prometa v prostorih bolnišnice,
  • simulacija načrtovanih naložb.

 

Naj vam pokažemo moč simulacije s FlexSim!