Programska oprema

FlexSim - Splošni namen (FlexSim General Purpose)

Proizvodnja, logistika in poslovni procesi.

FlexSim zdravstvo (FlexSim Healthcare)

Organizacija dela v zdravstvenih ustanovah.

FloWorks

Neprekinjeni procesi, vključno s postopki v kemični, petrokemični in živilski industriji.

FlexTerm

Tovorni terminali v pomorskem in celinskem prometu.

HaulSim

Rudarska industrija - odprti rudniki in podzemni rudniki.

Lazarus

Programska oprema za upravljanje postelj za bolnišnice.