Gradbena industrija

Gradbena dejavnost se skupaj s svojimi tehnikami nenehno razvija. Skupaj z gospodarstvom in razvojem novih tehnologij, z nenehno naraščajočimi stroški gradbenega materiala in parcel se je povečala potreba po optimizaciji prostora, predvidenega za načrtovano naložbo, ob upoštevanju vseh vidikov, povezanih z zagotavljanjem varnosti končnega uporabnika. Programska oprema za simulacijo 3D FlexSim vam omogoča analizo različnih razpoložljivih konfiguracij razmestitve uporabljenih virov in optimizacijo njihove postavitve.

 

FlexSim vam lahko pomaga pri:

  • analiza pretočne zmogljivosti hodnikov in poti,
  • simulacija in racionalizacija postopka evakuacije,
  • modeliranje in optimizacija lokacije dokov in razkladalnih klančin,
  • analiza in optimizacija lokacije parkirnih mest, stopnišč itd.

 

Naj vam pokažemo moč simulacije s FlexSim!