Kemična industrija

Kemična, petrokemična in rafinerijska industrija so ključni sektorji svetovnega gospodarstva. Povečanje konkurenčnega pritiska, ki prevladuje v industriji, sili podjetja v iskanje prihrankov, povezanih tako z dejavnostmi, ki podpirajo postopek distribucije kot tudi z optimizacijo proizvodnih procesov. Programska oprema FlexSim skupaj z dodatkom FloWorks omogoča analizo, modeliranje, simulacijo in vizualizacijo neprekinjenih procesov, ki se pojavljajo v teh panogah.

FlexSim vam lahko pomaga pri:

  • modeliranje in analiza pretoka plina in nafte v cevovodih,
  • modeliranje in optimizacija kanalov za distribucijo tekočega goriva,
  • modeliranje in simulacija postopkov mešanja tekočin,
  • modeliranje in analiza pretoka električne energije v elektroenergetskih omrežjih.

 

Naj vam pokažemo moč simulacije s FlexSim!